Protetyka

  • korony porcelanowe (pełnoceramiczne, na tlenku cyrkonu, pocelanowe na pobudowie metalowej)
  • mosty (na tlenku cyrkonu, metalowe licowane porcelaną)
  • wkłady koronowo-korzeniowe (z włókna szklanego)
  • protezy elastyczne
  • protezy szkieletowe
  • protezy bezklamrowe (na zasuwach lub zatrzaskach)