Implantologia

  • uzupełnienie utraconego zęba pojedynczym implantem
  • uzupełnienie rozległego braku mostem na implantach
  • leczenie całkowitego bezzębia